Amsterdamse startup wereld van start met nieuwe ambities

Eerste editie Amsterdamse Startup Week startschot voor bruisende startup cultuur

08 FEBRUARI 2013, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
Samenvatting
Volgende week vindt van 11 tot en met 15 februari de eerste editie van de Amsterdamse Startup Week plaats. Een week vol evenementen voor startups, georganiseerd en gebundeld door partijen uit de Amsterdamse Startup wereld. Om Amsterdam weer op de kaart van internationale startup steden te krijgen is een bruisende startup cultuur nodig. Deze kan alleen door startups zelf worden gecreëerd.
Niet elke starter is een startup
Wat zijn startups en waaarom hebben zij een startupweek nodig? "Een startup onderscheidt zich van andere startende ondernemers met name door hun zoektocht naar een zeer schaalbare, snel groeiende business." zegt Lucien Burm, één van de 'aanstichters' van de week en co-founder van de startup Nine Connections. "Wat begint met een idee moet uiteindelijk een product of dienst worden dat bestaande activiteiten op zijn kop zet en daarmee complete markten ontregelt. Die zoektocht is een lastig, maar bijzonder traject. De meesten komen er nooit uit. Diegenen die het wel redden worden groot. Deze ambitie deelt iedere startup en bepaalt de entrepreneur."

Kijkje in de keuken
Andere aanstichter Timan Rebel, co-founder van startup Snowciety: "Het startup proces is vaak onzichtbaar en onbegrijpelijk voor de buitenwereld. Iedereen gebruikt Google. Iedereen kent Facebook. Toch was er een tijd dat ook zij in zo’n typische startup fase verkeerden, maar weinigen kennen die verhalen."

Deze boeiende maar onbekende wereld van startups geeft tijdens de Amsterdamse Startup Week een kijkje in haar keuken: hoe komen de volgende Google en Facebooks tot stand? En kunnen ze uit Amsterdam komen?

AMSTERDAM? … staat niet op de kaart
Een bloeiende startup cultuur geeft een economische impuls, biedt werkgelegenheid en geeft een onmiskenbare ‘vibe’ aan een stad of land. Alhoewel enkele jaren geleden er een redelijk impuls was leek de startup activiteit in Amsterdam de laatste jaren af te nemen. Vorig jaar gaven enkele zogenaamde accelerators, een soort snelkookpan voor startups, een nieuwe impuls. Toch zien we internationaal gezien nog weinig successen vanuit Amsterdam. 

In ‘The Europa’s’ bijvoorbeeld, een prijzenshow voor startups in Europa, was onder de 200 geselecteerde startups geen enkele uit Nederland. In de top 20 startup eco systemen van de wereld komt Amsterdam niet voor (uit Europa Londen, Parijs en Berlijn wel). Wereldwijd is er een ontwikkeling gaande waarin de hegemonie van de Silicon Valley als het lanceerplatform voor startups succesvol uitgedaagd wordt. Niet alleen andere steden in de VS, maar talloze steden in de wereld ontpoppen zich als broedplaats voor deze wereldveroveraars. Amsterdam blijft hierin achter.

Amsterdam heeft het
Het ontwikkelen van een vruchtbare en succesvolle broedplaats voor startups kost veel tijd en vergt een lange adem, stelt Brad Feld in zijn boek Startup Communities. Hij is een bekende venture capitalist en is een van de belangrijkste personen voor het succes van zijn stad Boulder als groeiende startup stad. Hij stelt verder dat, voor een succesvolle cultuur, een aantal voorzieningen zoals bijvoorbeeld een (technische) universiteit, investeringskapitaal en een actieve creatieve sector, zeer behulpzaam zijn. Zaken die Amsterdam van nature al tot zijn beschikking heeft. 

Het zijn echter geen voorwaarden. De enige voorwaarde is een continue, actieve rol van de entrepreneurs zelf ten aanzien van hun omgeving. De boodschap is dat entrepreneurs het zelf in de hand hebben, mits zij de cultuurverandering teweeg kunnen brengen die nodig is, zoals inclusiviteit, openheid en activiteit, vertelt Brad Feld. Een klap van één startup doet het water misschien opspatten, alle startups samen maken een grote golf, waar iedereen op mee gaat, zo is het idee. De kansen op succes nemen dan voor alle startups toe, een succesvolle cultuur tot gevolg. 

Brad Feld is virtueel spreker tijdens de opening van de Amsterdamse Startup Week, maandag a.s. bij accelerator Startupbootcamp. 

Verbinden
De startupcultuur van Amsterdam is gefragmenteerd. De uitwisseling en nodige kruisbestuiving tussen startende, ervaren en geslaagde entrepreneurs is beperkt. Het aantal evenementen en onderlinge activiteiten laag vergeleken met andere steden en er heerst een cultuur van exclusiviteit in plaats van inclusiviteit. Dat laatste is van groot belang in een wereld die altijd in flux is. De wetten en wijzen van een bruisende startup cultuur zijn aan continue en extreme verandering onderhevig, “survival of the fittest” ten top. Wie niet mee verandert, doet niet meer mee. Een goede continue kruisbestuiving speelt daarom een grote rol in succesvolle steden.

De aanstichters van de Amsterdamse Startup Week willen met deze bundeling van evenementen een signaal geven en een begin maken van de verandering tot een zichzelf versterkende startup cultuur in Amsterdam en omgeving. Dat zal gepaard gaan met een lange adem, want verandering roept weerstand op. De week geldt als een voorbeeld van startups en aanverwante partijen die begrijpen wat er nodig is om Amsterdam op de kaart te zetten en graag hun steentje bijdragen aan succesvolle startup cultuur.

Amsterdamse Startup Week is ook een startup
Dit is de eerste editie  van de Amsterdamse Startup Week, een 'unconference' dat zichzelf heeft georganiseerd. Een week boordevol activiteiten: van workshops over business models, lean startup methodiek en juridische startup zaken tot interviews met investeerders, Nederlandse startups in Silicon Valley en pitch wedstrijden. Afsluitend organiseert The Next Web de Dutch Startup Awards.

Voor iedere starter
De week is niet alleen georganiseerd voor startups die al bestaan, maar ook voor hen die nog willen beginnen of al succesvol zijn. Iedereeen die geinteresseerd is in de hogesnelheidscultuur van ondernemen is van harte welkom, van student tot investeerder.

Ga naar www.amsterdamstartupweek.nl voor de agenda en meld je aan voor alle evementen waarin je geinteresseerd bent.
Afbeeldingen
Contactpersonen